Kontakt

Preradovićeva 24

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 01 / 4872 123

Email: info@antonijastudio.com

Web: www.antonijastudio.com

Antonija Studio d.o.o. za usluge i trgovinu

Sjedište i adresa: II. Ravnice 35, 10000 Zagreb

OIB: 78098162301

MBS: 2867893

Žiro račun: 2402 006 1100 623 824

Osnivač:

Antonija Mužar

Temeljni kapital:

20.000,00 kuna


Prikaži veću kartu

Prikaži veću kartu

Prikaži veću kartu